Блог колектора Задати питання

Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку даний сайт (далі – Сайт) може отримати про користувача під час використання їм сайту. Згода користувача на надання персональної інформації, яке він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять, поширюється на всі особи.

Використання Сайту означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Сайт

В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

 • Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно заповненні форм зворотного зв’язку, включаючи персональні дані користувача. Обов’язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.
 • Дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.
 • Справжня Політика може бути застосована тільки до Сайт. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах Сайт, в тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.
 • Сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Сайт виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання та надання послуг (виконання угод і договорів з користувачем). Персональну інформацію користувача Сайт може використовувати в наступних цілях:

 • Ідентифікація боку в рамках угод і договорів з Сайт
 • Надання користувачеві персоналізованих послуг;
 • Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
 • Поліпшення якості, зручності їх використання, розробка послуг;
 • Таргетування рекламних матеріалів;
 • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

 • Сайт зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.
 • Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

 1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
 2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;
 3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
  Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації;
 4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайт або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода сервісів Сайт.
 5. При обробці персональних даних користувачів Сайт керується Законом України «Про захист персональних даних».

Зміна користувачем персональної інформації

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності.

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політікі.6.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і Сайт, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.